Từ khóa "Tp, hcm, xử phạt, thẩm mỹ viện xanh ponl, khám bệnh, chữa bệnh" :