Từ khóa "khởi tố, nhóm đối tượng, dữ liệu cá nhân, chiếm đoạt, hàng trăm tỷ đồng" :