Từ khóa "bình dương, bổ nhiệm cán bộ, tân giám đốc, sở ngoại vụ" :