Công ty cổ phần Nước – Môi trường Bình Dương bị phạt 120 triệu đồng

25/07/2022 12:33

Doanh nghiệp này có sai phạm trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán nên bị xử phạt.

Bị xử phạt vì có nhiều sai phạm

Ngày 23/7, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã công bố thông tin ban hành Quyết định số 212/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Nước – Môi trường Bình Dương (Biwase), mã chứng khoán BWE.

Theo đó, doanh nghiệp này bị phạt tiền 60 triệu đồng theo quy định tại Điểm b khoản 3 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định số 156/2020/NĐ-CP).

Bên cạnh đó, công ty còn bị phạt thêm 60 triệu theo quy định tại Điểm c khoản 1 Điều 8 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại điểm a khoản 7 Điều 1 Nghị định số 128/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 156/2020/NĐ-CP.

Hồ sơ doanh nghiệp - Công ty cổ phần Nước – Môi trường Bình Dương bị phạt 120 triệu đồng

Dây chuyền phân loại thủ công tại Biwase.

Lý do Công ty cổ phần Nước – Môi trường Bình Dương bị phạt vì công bố thông tin không đầy đủ về giao dịch giữa Công ty với người có liên quan của Công ty, người có liên quan của người nội bộ tại Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2020, 2021. 

Đồng thời, doanh nghiệp không công bố báo cáo sử dụng vốn, số tiền thu được từ đợt chào bán hoặc phát hành để thực hiện dự án đã được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán được chấp thuận tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên, Hội đồng thành viên, báo cáo chủ sở hữu công ty, không thuyết minh chi tiết việc sử dụng vốn, số tiền thu được từ đợt chào bán hoặc phát hành để thực hiện dự án trong báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán xác nhận.

Theo đó, Công ty không công bố báo cáo sử dụng vốn, số tiền thu được từ đợt chào bán chứng khoán ra công chúng năm 2020 đã được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán được chấp thuận tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, năm 2022; Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán không có thuyết minh chi tiết về việc sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán chứng khoán ra công chúng.

Hồ sơ doanh nghiệp - Công ty cổ phần Nước – Môi trường Bình Dương bị phạt 120 triệu đồng (Hình 2).

Chi nhánh cấp thoát nước Tân Uyên thuộc Biwase.

Công ty Cổ phần Nước – Môi trường Bình Dương được chuyển đổi từ Công ty TNHH Một thành viên Cấp thoát nước Môi trường Bình Dương từ năm 2014. Trụ sở tại phường Phú Lợi, Tp.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Vốn điều lệ Công ty hơn 1.929 tỷ đồng.

Công ty hoạt động trong lĩnh vực sản xuất và cung cấp nước sạch, xử lý chất thải và nước thải trên địa bàn tỉnh.

Tiến Cường
Bạn đang đọc bài viết "Công ty cổ phần Nước – Môi trường Bình Dương bị phạt 120 triệu đồng" tại chuyên mục Xã hội. Thông tin liên hệ hotline: 0903.636.778 ; Email: toasoan.arttimes@gmail.com