Vợ điều trị đột quỵ theo hướng dẫn trên mạng, suýt hại chết chồng

Sau khi tham khảo trên mạng, người vợ lấy dao lam rạch các đầu ngón tay chồng để trị đột quỵ, khiến bệnh nhân suýt không qua khỏi.