Chồng dùng dao truy sát vợ rồi uống thuốc sâu tự tử

Ghen tuông mù quáng, Nhương dùng dao truy sát vợ rồi bỏ về nhà khóa trái cửa tự tử.