Minh Tú đăng ảnh nhẫn cưới, chuẩn bị ‘theo chồng bỏ cuộc chơi’?

Chia sẻ của Minh Tú về mối quan hệ hiện tại nhận được sự quan tâm lớn của CĐM.