Vietnam Airlines nói gì trước vụ nhóm tiếp viên mang 10kg thuốc lắc và ma túy về nước?

"Các bạn đều còn trẻ, nhỏ tuổi, mới bay được hơn một năm. Lần này có bạn nhờ gửi ít đồ cho người nhà nên không đề phòng", đại diện đoàn tiếp viên chia sẻ.