Sẽ xử lý nghiêm các trường hợp thao túng, làm giá cổ phiếu

Có nhiều cổ phiếu liên tục tăng trần, trong khi hoạt động kinh doanh của công ty lại thua lỗ.