Tận dụng khách sạn thúc đẩy mở đường bay quốc tế, tại sao không?

Ngành du lịch của Việt Nam đang “điêu đứng” vì dịch Covid-19, đặc biệt là hàng loạt khách sạn trong tình trạng bị bỏ không, gây thiệt hại nặng nề về kinh tế. Vậy tại sao, chúng ta không tận dụng các khách sạn, ressort bị bỏ trống làm nơi cách ly có thu phí với hành khách có nhu cầu, nhất là các hành khách quốc tế?