Cổ đông Techcombank chất vấn về khoản vay liên quan Vạn Thịnh Phát

Chủ tịch Techcombank khẳng định các khoản đầu tư trái phiếu đều ở những dự án đầy đủ pháp lý, ngân hàng không cho vay dự án treo, "găm" đất, giấy tờ chưa hoàn thiện.