Chuyện gì đang xảy ra ở Tập đoàn Đất Xanh?

Liên tiếp tin đồn về lãnh đạo cấp cao của Đất Xanh lan nhanh nhưng một số dự án đang triển khai của Công ty này còn ì ạch.